Electronic textbooks

  Газбен жабдықтау жүйелерінің автоматикасы мен телемеханикасы пәніне арналған оқу құралы
  Есептеуіш техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету оқу тәжірибесіне (144 сағат) арналған практикалық жұмыстар жинағы
  «Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар» пәні бойынша практикалық жұмыстар жинағы
  Жылжымалы құрамдардың электрлік машиналары
  Web технологияларды қолданып, веб парақшалар мен сайттар әзірлеу
  Мультимедиа құралдары